รวมลิ้งค์ ดาวโหลด iOS ทั้ง iPhone, iPad, iPod ทุกเวอร์ชั่น

รวมลิ้งค์ ดาวโหลด iOS ทั้ง iPhone, iPad, iPod ทุกเวอร์ชั่น

รวมลิ้งค์ ดาวโหลด iOS ทั้ง iPhone, iPad, iPod ทุกเวอร์ชั่น

Download Firmware iOS IPSW File

เลือกอุปกรณ์ iOS

Apple TV 2G

FirmwareRelease DateDownloadSize
7.1.2  (11D257c)06/27/14AppleTV2,1_7.1.2_11D257c_Restore.ipsw666.05 MB
7.1.1  (11D201c)04/16/14AppleTV2,1_7.1.1_11D201c_Restore.ipsw665.95 MB
7.1  (11D169b)03/06/14AppleTV2,1_7.1_11D169b_Restore.ipsw665.90 MB
7.0.6  (11B651)02/20/14AppleTV2,1_7.0.6_11B651_Restore.ipsw662.03 MB
7.0.4  (11B554a)11/12/13AppleTV2,1_7.0.4_11B554a_Restore.ipsw661.90 MB
7.0.3  (11B511d)10/23/13AppleTV2,1_7.0.3_11B511d_Restore.ipsw662.08 MB
7.0.2  (11A502)09/23/13AppleTV2,1_7.0.2_11A502_Restore.ipsw661.89 MB
7.0.1  (11A470e)09/19/13AppleTV2,1_7.0.1_11A470e_Restore.ipsw661.92 MB
6.1.4 (10B809)06/14/13AppleTV2,1_6.1.4_10B809_Restore.ipsw561.13 MB
6.1.3 (10B329a)03/13/13AppleTV2,1_6.1.3_10B329a_Restore.ipsw561.60 MB
6.1 (10B144b)01/25/13AppleTV2,1_6.1_10B144b_Restore.ipsw561.55 MB
6.0.1 (10A831)11/26/12AppleTV2,1_6.0.1_10A831_Restore.ipsw557.63 MB
6.0 (10A406e)09/21/12AppleTV2,1_6.0_10A406e_Restore.ipsw558.31 MB
5.1.1 (9B830)06/04/12AppleTV2,1_5.1.1_9B830_Restore.ipsw486.91 MB
5.1.19B206f)05/10/12AppleTV2,1_5.1.1_9B206f_Restore.ipsw487.22 MB
5.1 (9B179b)02/29/12AppleTV2,1_5.1_9B179b_Restore.ipsw487.33 MB
5.0.1 (9A406a)12/14/11AppleTV2,1_5.0.1_9A406a_Restore.ipsw377.92 MB
5.0.1 (9A405l)11/16/11AppleTV2,1_5.0.1_9A405l_Restore.ipsw377.90 MB
5.0 (9A336a)10/24/11AppleTV2,1_5.0_9A336a_Restore.ipsw377.02 MB
5.0 (9A335a)10/18/11AppleTV2,1_5.0_9A335a_Restore.ipsw377.06 MB
5.0 (9A334v)10/11/11AppleTV2,1_5.0_9A334v_Restore.ipsw377.00 MB
4.3 (8F455)07/28/11AppleTV2,1_4.3_8F455_Restore.ipsw319.76 MB
4.3 (8F305)05/10/11AppleTV2,1_4.3_8F305_Restore.ipsw318.75 MB
4.3 (8F202)03/22/11AppleTV2,1_4.3_8F202_Restore.ipsw318.80 MB
4.3 (8F191m)03/07/11AppleTV2,1_4.3_8F191m_Restore.ipsw317.07 MB
4.2.1 (8C154)12/13/10AppleTV2,1_4.2.1_8C154_Restore.ipsw267.02 MB
4.2 (8C150)11/19/10AppleTV2,1_4.2_8C150_Restore.ipsw267.08 MB
4.1 (8M89)09/27/10AppleTV2,1_4.1_8M89_Restore.ipsw242.00 MB

 

Apple TV 3

FirmwareRelease DateDownloadSize
7.1.2 (11D257c)06/27/14AppleTV3,1_7.1.2_11D257c_Restore.ipsw733.38 MB
7.1.1 (11D201c)04/16/14AppleTV3,1_7.1.1_11D201c_Restore.ipsw733.35 MB
7.1 (11D169b)03/06/14AppleTV3,1_7.1_11D169b_Restore.ipsw733.34 MB
7.0.6 (11B651)02/20/14AppleTV3,1_7.0.6_11B651_Restore.ipsw728.58 MB
7.0.4 (11B554a)11/12/13AppleTV3,1_7.0.4_11B554a_Restore.ipsw728.95 MB
7.0.3 (11B511d)10/23/13AppleTV3,1_7.0.3_11B511d_Restore.ipsw729.05 MB
7.0.2 (11A502)09/23/13AppleTV3,1_7.0.2_11A502_Restore.ipsw729.01 MB
7.0.1 (11A470e)09/19/13AppleTV3,1_7.0.1_11A470e_Restore.ipsw728.83 MB
6.1.4 (10B809)06/14/13AppleTV3,1_6.1.4_10B809_Restore.ipsw625.61 MB
6.1.3 (10B329a)03/13/13AppleTV3,1_6.1.3_10B329a_Restore.ipsw625.92 MB
6.1 (10B144b)01/25/13AppleTV3,1_6.1_10B144b_Restore.ipsw625.95 MB
6.0.1 (10A831)11/26/12AppleTV3,1_6.0.1_10A831_Restore.ipsw622.95 MB
6.0 (10A406e)09/21/12AppleTV3,1_6.0_10A406e_Restore.ipsw623.34 MB
5.1.1 (9B830)06/04/12AppleTV3,1_5.1.1_9B830_Restore.ipsw539.66 MB
5.1.1 (9B206f)05/10/12AppleTV3,1_5.1.1_9B206f_Restore.ipsw539.83 MB
5.1 (9B179b)02/29/12AppleTV3,1_5.1_9B179b_Restore.ipsw539.82 MB

 

Apple TV (32013)

FirmwareRelease DateDownloadSize
7.1.2 (11D257c)06/27/14AppleTV3,2_7.1.2_11D257c_Restore.ipsw733.12 MB
7.1.1 (11D201c)04/16/14AppleTV3,2_7.1.1_11D201c_Restore.ipsw732.84 MB
7.1 (11D169b)03/06/14AppleTV3,2_7.1_11D169b_Restore.ipsw732.84 MB
7.0.6 (11B651)02/20/14AppleTV3,2_7.0.6_11B651_Restore.ipsw728.60 MB
7.0.4 (11B554a)11/12/13AppleTV3,2_7.0.4_11B554a_Restore.ipsw728.60 MB
7.0.3 (11B511d)10/23/13AppleTV3,2_7.0.3_11B511d_Restore.ipsw728.91 MB
7.0.2 (11A502)09/23/13AppleTV3,2_7.0.2_11A502_Restore.ipsw728.60 MB
7.0.1 (11A470e)09/19/13AppleTV3,2_7.0.1_11A470e_Restore.ipsw728.62 MB
6.1.4 (10B809)06/14/13AppleTV3,2_6.1.4_10B809_Restore.ipsw625.33 MB
6.1.3 (10B329a)03/13/13AppleTV3,2_6.1.3_10B329a_Restore.ipsw625.81 MB
6.1 (10B144b)01/25/13AppleTV3,2_6.1_10B144b_Restore.ipsw625.68 MB

 

iPad 1

FirmwareRelease DateDownloadSize
5.1.1 (9B206)04/27/12iPad1,1_5.1.1_9B206_Restore.ipsw726.05 MB
5.1 (9B176)02/29/12iPad1,1_5.1_9B176_Restore.ipsw725.97 MB
5.0.1 (9A405)11/09/11iPad1,1_5.0.1_9A405_Restore.ipsw716.55 MB
5.0 (9A334)10/07/11iPad1,1_5.0_9A334_Restore.ipsw700.25 MB
4.3.5 (8L1)07/21/11iPad1,1_4.3.5_8L1_Restore.ipsw593.43 MB
4.3.4 (8K2)07/14/11iPad1,1_4.3.4_8K2_Restore.ipsw593.45 MB
4.3.3 (8J3)05/02/11iPad1,1_4.3.3_8J3_Restore.ipsw593.23 MB
4.3.2 (8H7)04/12/11iPad1,1_4.3.2_8H7_Restore.ipsw593.33 MB
4.3.1 (8G4)03/24/11iPad1,1_4.3.1_8G4_Restore.ipsw592.96 MB
4.3 (8F190)03/03/11iPad1,1_4.3_8F190_Restore.ipsw596.82 MB
4.2.1 (8C148)11/18/10iPad1,1_4.2.1_8C148_Restore.ipsw551.30 MB
3.2.2 (7B500)08/09/10iPad1,1_3.2.2_7B500_Restore.ipsw456.81 MB
3.2.1 (7B405)07/09/10iPad1,1_3.2.1_7B405_Restore.ipsw456.82 MB
3.2 (7B367)03/29/10iPad1,1_3.2_7B367_Restore.ipsw456.77 MB

 

iPad 2 (WiFi)

FirmwareRelease DateDownloadSize
7.1.2 (11D257)06/20/14iPad2,1_7.1.2_11D257_Restore.ipsw1.04 GB
7.1.1 (11D201)04/14/14iPad2,1_7.1.1_11D201_Restore.ipsw1.04 GB
7.111D167)03/04/14iPad2,1_7.1_11D167_Restore.ipsw1.04 GB
7.0.6 (11B651)02/20/14iPad2,1_7.0.6_11B651_Restore.ipsw1.05 GB
7.0.4 (11B554a)11/12/13iPad2,1_7.0.4_11B554a_Restore.ipsw1.04 GB
7.0.3 (11B511)10/16/13iPad2,1_7.0.3_11B511_Restore.ipsw1.04 GB
7.0.2 (11A501)09/25/13iPad2,1_7.0.2_11A501_Restore.ipsw1.04 GB
7.0 (11A465)09/06/13iPad2,1_7.0_11A465_Restore.ipsw1.04 GB
6.1.3 (10B329)03/13/13iPad2,1_6.1.3_10B329_Restore.ipsw794.16 MB
6.1.2 (10B146)02/16/13iPad2,1_6.1.2_10B146_Restore.ipsw793.84 MB
6.1 (10B141)01/24/13iPad2,1_6.1_10B141_Restore.ipsw793.89 MB
6.0.1 (10A523)11/01/12iPad2,1_6.0.1_10A523_Restore.ipsw790.76 MB
6.01 (0A403)09/14/12iPad2,1_6.0_10A403_Restore.ipsw790.81 MB
5.1.1 (9B206)04/27/12iPad2,1_5.1.1_9B206_Restore.ipsw728.92 MB
5.1 (9B176)02/29/12iPad2,1_5.1_9B176_Restore.ipsw728.91 MB
5.0.1 (9A405)11/08/11iPad2,1_5.0.1_9A405_Restore.ipsw723.55 MB
5.0 (9A334)10/07/11iPad2,1_5.0_9A334_Restore.ipsw707.14 MB
4.3.5 (8L1)07/21/11iPad2,1_4.3.5_8L1_Restore.ipsw607.79 MB
4.3. (48K2)07/14/11iPad2,1_4.3.4_8K2_Restore.ipsw607.73 MB
4.3.3 (8J2)05/02/11iPad2,1_4.3.3_8J2_Restore.ipsw607.67 MB
4.3.2 (8H7)04/12/11iPad2,1_4.3.2_8H7_Restore.ipsw607.69 MB
4.3.1 (8G4)03/24/11iPad2,1_4.3.1_8G4_Restore.ipsw607.43 MB
4.3 (8F191)03/03/11iPad2,1_4.3_8F191_Restore.ipsw612.08 MB

 

iPad 2 (GSM)

FirmwareRelease DateDownloadSize
7.1.2 (11D257)06/20/14iPad2,2_7.1.2_11D257_Restore.ipsw1.05 GB
7.1.1 (11D201)04/15/14iPad2,2_7.1.1_11D201_Restore.ipsw1.05 GB
7.1 (11D167)03/04/14iPad2,2_7.1_11D167_Restore.ipsw1.05 GB
7.0.6 (11B651)02/20/14iPad2,2_7.0.6_11B651_Restore.ipsw1.06 GB
7.0.4 (11B554a)11/12/13iPad2,2_7.0.4_11B554a_Restore.ipsw1.06 GB
7.0.3 (11B511)10/16/13iPad2,2_7.0.3_11B511_Restore.ipsw1.06 GB
7.0.2 (11A501)09/25/13iPad2,2_7.0.2_11A501_Restore.ipsw1.06 GB
7.0 (11A465)09/06/13iPad2,2_7.0_11A465_Restore.ipsw1.06 GB
6.1.3 (10B329)03/13/13iPad2,2_6.1.3_10B329_Restore.ipsw809.99 MB
6.1.2 (10B146)02/16/13iPad2,2_6.1.2_10B146_Restore.ipsw809.68 MB
6.1 (10B141)01/24/13iPad2,2_6.1_10B141_Restore.ipsw809.69 MB
6.0.1 (10A523)11/01/12iPad2,2_6.0.1_10A523_Restore.ipsw806.53 MB
6.0 (10A403)09/14/12iPad2,2_6.0_10A403_Restore.ipsw806.72 MB
5.1.1 (9B206)04/27/12iPad2,2_5.1.1_9B206_Restore.ipsw737.50 MB
5.1 (9B176)02/29/12iPad2,2_5.1_9B176_Restore.ipsw737.47 MB
5.0.1 (9A405)11/08/11iPad2,2_5.0.1_9A405_Restore.ipsw732.01 MB
5.0 (9A334)10/07/11iPad2,2_5.0_9A334_Restore.ipsw716.06 MB
4.3.5 (8L1)07/21/11iPad2,2_4.3.5_8L1_Restore.ipsw614.85 MB
4.3.4 (8K2)07/14/11iPad2,2_4.3.4_8K2_Restore.ipsw614.90 MB
4.3.3 (8J2)05/02/11iPad2,2_4.3.3_8J2_Restore.ipsw614.79 MB
4.3.2 (8H7)04/12/11iPad2,2_4.3.2_8H7_Restore.ipsw614.75 MB
4.3.1 (8G4)03/24/11iPad2,2_4.3.1_8G4_Restore.ipsw614.51 MB
4.3 (8F191)03/03/11iPad2,2_4.3_8F191_Restore.ipsw619.29 MB

 

iPad 2 (CDMA)

FirmwareRelease DateDownloadSize
7.1.2 (11D257)06/20/14iPad2,3_7.1.2_11D257_Restore.ipsw1.05 GB
7.1.1 (11D201)04/15/14iPad2,3_7.1.1_11D201_Restore.ipsw1.05 GB
7.1 (11D167)03/04/14iPad2,3_7.1_11D167_Restore.ipsw1.05 GB
7.0.6 (11B651)02/20/14iPad2,3_7.0.6_11B651_Restore.ipsw1.06 GB
7.0.4 (11B554a)11/12/13iPad2,3_7.0.4_11B554a_Restore.ipsw1.06 GB
7.0.3 (11B511)10/16/13iPad2,3_7.0.3_11B511_Restore.ipsw1.06 GB
7.0.2 (11A501)09/25/13iPad2,3_7.0.2_11A501_Restore.ipsw1.06 GB
7.0 (11A465)09/06/13iPad2,3_7.0_11A465_Restore.ipsw1.06 GB
6.1.3 (10B329)03/13/13iPad2,3_6.1.3_10B329_Restore.ipsw808.04 MB
6.1.2 (10B146)02/16/13iPad2,3_6.1.2_10B146_Restore.ipsw807.79 MB
6.1 (10B141)01/24/13iPad2,3_6.1_10B141_Restore.ipsw807.75 MB
6.0.1 (10A523)11/01/12iPad2,3_6.0.1_10A523_Restore.ipsw804.62 MB
6.01 (0A403)09/14/12iPad2,3_6.0_10A403_Restore.ipsw804.71 MB
5.1.1 (9B206)04/27/12iPad2,3_5.1.1_9B206_Restore.ipsw742.91 MB
5.1 (9B176)02/29/12iPad2,3_5.1_9B176_Restore.ipsw742.81 MB
5.0.1 (9A405)11/08/11iPad2,3_5.0.1_9A405_Restore.ipsw737.40 MB
5.0 (9A334)10/07/11iPad2,3_5.0_9A334_Restore.ipsw721.32 MB
4.3.5 (8L1)07/21/11iPad2,3_4.3.5_8L1_Restore.ipsw621.08 MB
4.3.4 (8K2)07/14/11iPad2,3_4.3.4_8K2_Restore.ipsw620.97 MB
4.3.3 (8J2)05/02/11iPad2,3_4.3.3_8J2_Restore.ipsw621.02 MB
4.3.2 (8H8)04/12/11iPad2,3_4.3.2_8H8_Restore.ipsw621.05 MB
4.3.1 (8G4)03/24/11iPad2,3_4.3.1_8G4_Restore.ipsw620.74 MB
4.3 (8F191)03/03/11iPad2,3_4.3_8F191_Restore.ipsw625.63 MB

 

iPad 2 (Mid 2012)

FirmwareRelease DateDownloadSize
7.1.2 (11D257)06/20/14iPad2,4_7.1.2_11D257_Restore.ipsw1.04 GB
7.1.1 (11D201)04/15/14iPad2,4_7.1.1_11D201_Restore.ipsw1.04 GB
7.1 (11D167)03/04/14iPad2,4_7.1_11D167_Restore.ipsw1.04 GB
7.0.6 (11B651)02/20/14iPad2,4_7.0.6_11B651_Restore.ipsw1.04 GB
7.0.4 (11B554a)11/12/13iPad2,4_7.0.4_11B554a_Restore.ipsw1.04 GB
7.0.3 (11B511)10/16/13iPad2,4_7.0.3_11B511_Restore.ipsw1.04 GB
7.0.2 (11A501)09/25/13iPad2,4_7.0.2_11A501_Restore.ipsw1.04 GB
7.01 (1A465)09/06/13iPad2,4_7.0_11A465_Restore.ipsw1.04 GB
6.1.3 (10B329)03/13/13iPad2,4_6.1.3_10B329_Restore.ipsw793.93 MB
6.1.2 (10B146)02/16/13iPad2,4_6.1.2_10B146_Restore.ipsw793.54 MB
6.1 (10B141)01/24/13iPad2,4_6.1_10B141_Restore.ipsw793.53 MB
6.0.1 (10A523)11/01/12iPad2,4_6.0.1_10A523_Restore.ipsw790.57 MB
6.0 (10A403)09/14/12iPad2,4_6.0_10A403_Restore.ipsw790.64 MB
5.1.1 (9B206)04/27/12iPad2,4_5.1.1_9B206_Restore.ipsw729.40 MB
5.1 (9B176)02/29/12iPad2,4_5.1_9B176_Restore.ipsw729.22 MB

 

iPad Mini (WiFi)

FirmwareRelease DateDownloadSize
7.1.2 (11D257)06/20/14iPad2,5_7.1.2_11D257_Restore.ipsw1.14 GB
7.1.1 (11D201)04/15/14iPad2,5_7.1.1_11D201_Restore.ipsw1.14 GB
7.1 (11D167)03/04/14iPad2,5_7.1_11D167_Restore.ipsw1.14 GB
7.0.6 (11B651)02/20/14iPad2,5_7.0.6_11B651_Restore.ipsw1.11 GB
7.0.4 (11B554a)11/12/13iPad2,5_7.0.4_11B554a_Restore.ipsw1.11 GB
7.0.3 (11B511)10/16/13iPad2,5_7.0.3_11B511_Restore.ipsw1.11 GB
7.0.2 (11A501)09/25/13iPad2,5_7.0.2_11A501_Restore.ipsw1.11 GB
7.0 (11A465)09/06/13iPad2,5_7.0_11A465_Restore.ipsw1.11 GB
6.1.3 (10B329)03/13/13iPad2,5_6.1.3_10B329_Restore.ipsw819.93 MB
6.1.2 (10B146)02/16/13iPad2,5_6.1.2_10B146_Restore.ipsw819.67 MB
6.1 (10B141)01/24/13iPad2,5_6.1_10B141_Restore.ipsw819.67 MB
6.0.2 (10A550)12/13/12iPad2,5_6.0.2_10A550_Restore.ipsw818.98 MB
6.0.1 (10A523)11/01/12iPad2,5_6.0.1_10A523_Restore.ipsw818.95 MB
6.0 (10A406)10/29/12iPad2,5_6.0_10A406_Restore.ipsw818.96 MB

 

iPad Mini (GSM)

FirmwareRelease DateDownloadSize
7.1.2 (11D257)06/20/14iPad2,6_7.1.2_11D257_Restore.ipsw1.17 GB
7.1.1 (11D201)04/15/14iPad2,6_7.1.1_11D201_Restore.ipsw1.17 GB
7.1 (11D167)03/04/14iPad2,6_7.1_11D167_Restore.ipsw1.17 GB
7.0.6 (11B651)02/20/14iPad2,6_7.0.6_11B651_Restore.ipsw1.15 GB
7.0.4 (11B554a)11/12/13iPad2,6_7.0.4_11B554a_Restore.ipsw1.15 GB
7.0.3 (11B511)10/16/13iPad2,6_7.0.3_11B511_Restore.ipsw1.15 GB
7.0.2 (11A501)09/25/13iPad2,6_7.0.2_11A501_Restore.ipsw1.15 GB
7.0 (11A465)09/06/13iPad2,6_7.0_11A465_Restore.ipsw1.15 GB
6.1.3 (10B329)03/13/13iPad2,6_6.1.3_10B329_Restore.ipsw857.29 MB
6.1.2 (10B147)02/16/13iPad2,6_6.1.2_10B147_Restore.ipsw857.07 MB
6.1 (10B141)01/24/13iPad2,6_6.1_10B141_Restore.ipsw857.03 MB
6.0.2 (10A8500)12/13/12iPad2,6_6.0.2_10A8500_Restore.ipsw856.24 MB
6.0.1 (10A8426)11/06/12iPad2,6_6.0.1_10A8426_Restore.ipsw856.15 MB

 

iPad Mini (Global)

FirmwareRelease DateDownloadSize
7.1.2 (11D257)06/20/14iPad2,7_7.1.2_11D257_Restore.ipsw1.17 GB
7.1.1 (11D201)04/14/14iPad2,7_7.1.1_11D201_Restore.ipsw1.17 GB
7.1 (11D167)03/04/14iPad2,7_7.1_11D167_Restore.ipsw1.17 GB
7.0.6 (11B651)02/20/14iPad2,7_7.0.6_11B651_Restore.ipsw1.15 GB
7.0.4 (11B554a)11/12/13iPad2,7_7.0.4_11B554a_Restore.ipsw1.15 GB
7.0.3 (11B511)10/20/13iPad2,7_7.0.3_11B511_Restore.ipsw1.15 GB
7.0.2 (11A501)09/25/13iPad2,7_7.0.2_11A501_Restore.ipsw1.15 GB
7.0 (11A465)09/06/13iPad2,7_7.0_11A465_Restore.ipsw1.15 GB
6.1.3 (10B329)03/13/13iPad2,7_6.1.3_10B329_Restore.ipsw857.37 MB
6.1.2 (10B147)02/16/13iPad2,7_6.1.2_10B147_Restore.ipsw857.04 MB
6.1 (10B141)01/24/13iPad2,7_6.1_10B141_Restore.ipsw857.07 MB
6.0.2 (10A8500)12/13/12iPad2,7_6.0.2_10A8500_Restore.ipsw856.32 MB
6.0.1 (10A8426)11/06/12iPad2,7_6.0.1_10A8426_Restore.ipsw856.33 MB

 

iPad 3 (WiFi)

FirmwareRelease DateDownloadSize
7.1.2 (11D257)06/20/14iPad3,1_7.1.2_11D257_Restore.ipsw1.30 GB
7.1.1 (11D201)04/15/14iPad3,1_7.1.1_11D201_Restore.ipsw1.30 GB
7.1 (11D167)03/04/14iPad3,1_7.1_11D167_Restore.ipsw1.30 GB
7.0.6 (11B651)02/20/14iPad3,1_7.0.6_11B651_Restore.ipsw1.31 GB
7.0.4 (11B554a)11/12/13iPad3,1_7.0.4_11B554a_Restore.ipsw1.31 GB
7.0.3 (11B511)10/16/13iPad3,1_7.0.3_11B511_Restore.ipsw1.31 GB
7.0.2 (11A501)09/25/13iPad3,1_7.0.2_11A501_Restore.ipsw1.31 GB
7.0 (11A465)09/06/13iPad3,1_7.0_11A465_Restore.ipsw1.31 GB
6.1.3 (10B329)03/13/13iPad3,1_6.1.3_10B329_Restore.ipsw1.08 GB
6.1.2 (10B146)02/16/13iPad3,1_6.1.2_10B146_Restore.ipsw1.08 GB
6.1 (10B141)01/24/13iPad3,1_6.1_10B141_Restore.ipsw1.08 GB
06.0.1 (10A523)11/01/12iPad3,1_6.0.1_10A523_Restore.ipsw1.07 GB
6.0 (10A403)09/14/12iPad3,1_6.0_10A403_Restore.ipsw1.07 GB
5.1.1 (9B206)04/27/12iPad3,1_5.1.1_9B206_Restore.ipsw1.04 GB
5.1 (9B176)02/29/12iPad3,1_5.1_9B176_Restore.ipsw1.04 GB

 

iPad 3 (CDMA)

FirmwareRelease DateDownloadSize
7.1.2 (11D257)06/20/14iPad3,2_7.1.2_11D257_Restore.ipsw1.33 GB
7.1.1 (11D201)04/15/14iPad3,2_7.1.1_11D201_Restore.ipsw1.33 GB
7.1 (11D167)03/04/14iPad3,2_7.1_11D167_Restore.ipsw1.33 GB
7.0.6 (11B651)02/20/14iPad3,2_7.0.6_11B651_Restore.ipsw1.34 GB
7.0.4 (11B554a)11/12/13iPad3,2_7.0.4_11B554a_Restore.ipsw1.34 GB
7.0.3 (11B511)10/16/13iPad3,2_7.0.3_11B511_Restore.ipsw1.34 GB
7.0.2 (11A501)09/25/13iPad3,2_7.0.2_11A501_Restore.ipsw1.34 GB
7.0 (11A465)09/06/13iPad3,2_7.0_11A465_Restore.ipsw1.34 GB
6.1.3 (10B329)03/13/13iPad3,2_6.1.3_10B329_Restore.ipsw1.11 GB
6.1.2 (10B146)02/16/13iPad3,2_6.1.2_10B146_Restore.ipsw1.11 GB
6.1 (10B141)01/24/13iPad3,2_6.1_10B141_Restore.ipsw1.11 GB
6.0.1 (10A523)11/01/12iPad3,2_6.0.1_10A523_Restore.ipsw1.10 GB
6.0 (10A403)09/14/12iPad3,2_6.0_10A403_Restore.ipsw1.10 GB
5.1.1 (9B206)04/27/12iPad3,2_5.1.1_9B206_Restore.ipsw1.06 GB
5.1 (9B176)02/29/12iPad3,2_5.1_9B176_Restore.ipsw1.06 GB

 

iPad 3 (GSM)

FirmwareRelease DateDownloadSize
7.1.2 (11D257)06/20/14iPad3,3_7.1.2_11D257_Restore.ipsw1.33 GB
7.1.1 (11D201)04/15/14iPad3,3_7.1.1_11D201_Restore.ipsw1.33 GB
7.1 (11D167)03/04/14iPad3,3_7.1_11D167_Restore.ipsw1.33 GB
7.0.6 (11B651)02/20/14iPad3,3_7.0.6_11B651_Restore.ipsw1.34 GB
7.0.4 (11B554a)11/12/13iPad3,3_7.0.4_11B554a_Restore.ipsw1.34 GB
7.0.3 (11B511)10/16/13iPad3,3_7.0.3_11B511_Restore.ipsw1.34 GB
7.0.2 (11A501)09/25/13iPad3,3_7.0.2_11A501_Restore.ipsw1.34 GB
7.0 (11A465)09/06/13iPad3,3_7.0_11A465_Restore.ipsw1.34 GB
6.1.3 (10B329)03/13/13iPad3,3_6.1.3_10B329_Restore.ipsw1.11 GB
6.1.2 (10B146)02/16/13iPad3,3_6.1.2_10B146_Restore.ipsw1.11 GB
6.1 (10B141)01/24/13iPad3,3_6.1_10B141_Restore.ipsw1.11 GB
6.0.1 (10A523)11/01/12iPad3,3_6.0.1_10A523_Restore.ipsw1.10 GB
6.0 (10A403)09/14/12iPad3,3_6.0_10A403_Restore.ipsw1.10 GB
5.1.1 (9B206)04/27/12iPad3,3_5.1.1_9B206_Restore.ipsw1.06 GB
5.1 (9B176)02/29/12iPad3,3_5.1_9B176_Restore.ipsw1.06 GB

iPad 4 (WiFi)

FirmwareRelease DateDownloadSize
7.1.2 (11D257)06/20/14iPad3,4_7.1.2_11D257_Restore.ipsw1.32 GB
7.1.1 (11D201)04/15/14iPad3,4_7.1.1_11D201_Restore.ipsw1.32 GB
7.1 (11D167)03/04/14iPad3,4_7.1_11D167_Restore.ipsw1.32 GB
7.0.6 (11B651)02/20/14iPad3,4_7.0.6_11B651_Restore.ipsw1.32 GB
7.0.4 (11B554a)11/12/13iPad3,4_7.0.4_11B554a_Restore.ipsw1.32 GB
7.0.3 (11B511)10/16/13iPad3,4_7.0.3_11B511_Restore.ipsw1.32 GB
7.0.2 (11A501)09/25/13iPad3,4_7.0.2_11A501_Restore.ipsw1.32 GB
7.0 (11A465)09/06/13iPad3,4_7.0_11A465_Restore.ipsw1.32 GB
6.1.3 (10B329)03/13/13iPad3,4_6.1.3_10B329_Restore.ipsw1.09 GB
6.1.2 (10B146)02/16/13iPad3,4_6.1.2_10B146_Restore.ipsw1.09 GB
6.1 (10B141)01/24/13iPad3,4_6.1_10B141_Restore.ipsw1.09 GB
6.0.1 (10A523)11/01/12iPad3,4_6.0.1_10A523_Restore.ipsw1.09 GB
6.0 (10A407)10/29/12iPad3,4_6.0_10A407_Restore.ipsw1.09 GB

 

iPad 4 (GSM)

FirmwareRelease DateDownloadSize
7.1.2 (11D257)06/20/14iPad3,5_7.1.2_11D257_Restore.ipsw1.37 GB
7.1.1 (11D201)04/15/14iPad3,5_7.1.1_11D201_Restore.ipsw1.35 GB
7.1 (11D167)03/04/14iPad3,5_7.1_11D167_Restore.ipsw1.37 GB
7.0.6 (11B651)02/20/14iPad3,5_7.0.6_11B651_Restore.ipsw1.38 GB
7.0.4 (11B554a)11/12/13iPad3,5_7.0.4_11B554a_Restore.ipsw1.38 GB
7.0.3 (11B511)10/16/13iPad3,5_7.0.3_11B511_Restore.ipsw1.38 GB
7.0.2 (11A501)09/25/13iPad3,5_7.0.2_11A501_Restore.ipsw1.38 GB
7.0 (11A465)09/06/13iPad3,5_7.0_11A465_Restore.ipsw1.38 GB
6.1.3 (10B329)03/13/13iPad3,5_6.1.3_10B329_Restore.ipsw1.13 GB
6.1.2 (10B147)02/16/13iPad3,5_6.1.2_10B147_Restore.ipsw1.13 GB
6.1 (10B141)01/24/13iPad3,5_6.1_10B141_Restore.ipsw1.13 GB
6.0.1 (10A8426)11/06/12iPad3,5_6.0.1_10A8426_Restore.ipsw1.13 GB

 

iPad 4 (Global)

FirmwareRelease DateDownloadSize
7.1.2 (11D257)06/20/14iPad3,6_7.1.2_11D257_Restore.ipsw1.37 GB
7.1.1 (11D201)04/14/14iPad3,6_7.1.1_11D201_Restore.ipsw1.35 GB
7.1 (11D167)03/04/14iPad3,6_7.1_11D167_Restore.ipsw1.37 GB
7.0.6 (11B651)02/20/14iPad3,6_7.0.6_11B651_Restore.ipsw1.38 GB
7.0.4 (11B554a)11/12/13iPad3,6_7.0.4_11B554a_Restore.ipsw1.38 GB
7.0.3 (11B511)10/20/13iPad3,6_7.0.3_11B511_Restore.ipsw1.38 GB
7.0.2 (11A501)09/25/13iPad3,6_7.0.2_11A501_Restore.ipsw1.38 GB
7.0 (11A465)09/06/13iPad3,6_7.0_11A465_Restore.ipsw1.38 GB
6.1.3 (10B329)03/13/13iPad3,6_6.1.3_10B329_Restore.ipsw1.13 GB
6.1.2 (10B147)02/16/13iPad3,6_6.1.2_10B147_Restore.ipsw1.13 GB
6.1 (10B141)01/24/13iPad3,6_6.1_10B141_Restore.ipsw1.13 GB
6.0.1 (10A8426)11/06/12iPad3,6_6.0.1_10A8426_Restore.ipsw1.13 GB

 

iPad Air (WiFi)

FirmwareRelease DateDownloadSize
7.1.2 (11D257)06/20/14iPad4,1_7.1.2_11D257_Restore.ipsw1.47 GB
7.1.1 (11D201)04/15/14iPad4,1_7.1.1_11D201_Restore.ipsw1.47 GB
7.1 (11D167)03/04/14iPad4,1_7.1_11D167_Restore.ipsw1.47 GB
7.0.6 (11B651)02/20/14iPad4,1_7.0.6_11B651_Restore.ipsw1.47 GB
7.0.4 (11B554a)11/12/13iPad4,1_7.0.4_11B554a_Restore.ipsw1.47 GB
7.0.3 (11B511)10/16/13iPad4,1_7.0.3_11B511_Restore.ipsw1.47 GB

 

iPad Air (Cellular)

FirmwareRelease DateDownloadSize
7.1.2 (11D257)06/20/14iPad4,2_7.1.2_11D257_Restore.ipsw1.54 GB
7.1.1 (11D201)04/15/14iPad4,2_7.1.1_11D201_Restore.ipsw1.51 GB
7.1 (11D167)03/04/14iPad4,2_7.1_11D167_Restore.ipsw1.54 GB
7.0.6 (11B651)02/20/14iPad4,2_7.0.6_11B651_Restore.ipsw1.53 GB
7.0.4 (11B554a)11/12/13iPad4,2_7.0.4_11B554a_Restore.ipsw1.53 GB
7.0.3 (11B511)10/16/13iPad4,2_7.0.3_11B511_Restore.ipsw1.53 GB

 

iPad Air (China)

FirmwareRelease DateDownloadSize
7.1.2 (11D257)06/20/14iPad4,3_7.1.2_11D257_Restore.ipsw1.54 GB
7.1.1 (11D201)04/15/14iPad4,3_7.1.1_11D201_Restore.ipsw1.51 GB
7.1 (11D167)03/04/14iPad4,3_7.1_11D167_Restore.ipsw1.54 GB

 

iPad Mini Retina (WiFi)

FirmwareRelease DateDownloadSize
7.1.2 (11D257)06/20/14iPad4,4_7.1.2_11D257_Restore.ipsw1.47 GB
7.1.1 (11D201)04/15/14iPad4,4_7.1.1_11D201_Restore.ipsw1.47 GB
7.1 (11D167)03/04/14iPad4,4_7.1_11D167_Restore.ipsw1.47 GB
7.0.6 (11B651)02/20/14iPad4,4_7.0.6_11B651_Restore.ipsw1.47 GB
7.0.4 (11B554a)11/12/13iPad4,4_7.0.4_11B554a_Restore.ipsw1.47 GB
7.0.3 (11B511)10/16/13iPad4,4_7.0.3_11B511_Restore.ipsw1.47 GB

 

iPad Mini Retina (Cellular)

FirmwareRelease DateDownloadSize
7.1.2 (11D257)06/20/14iPad4,5_7.1.2_11D257_Restore.ipsw1.54 GB
7.1.1 (11D201)04/14/14iPad4,5_7.1.1_11D201_Restore.ipsw1.51 GB
7.1 (1D167)03/04/14iPad4,5_7.1_11D167_Restore.ipsw1.54 GB
7.0.6 (11B651)02/20/14iPad4,5_7.0.6_11B651_Restore.ipsw1.53 GB
7.0.4 (11B554a)11/12/13iPad4,5_7.0.4_11B554a_Restore.ipsw1.53 GB
7.0.3 (11B511)10/16/13iPad4,5_7.0.3_11B511_Restore.ipsw1.53 GB

 

iPad Mini Retina (China)

FirmwareRelease DateDownloadSize
7.1.2 (11D257)06/20/14iPad4,6_7.1.2_11D257_Restore.ipsw1.54 GB
7.1.1 (11D201)04/14/14iPad4,6_7.1.1_11D201_Restore.ipsw1.51 GB
7.1 (11D167)03/04/14iPad4,6_7.1_11D167_Restore.ipsw1.54 GB

 

iPhone 2G

FirmwareRelease DateDownloadSize
3.1.3 (7E18)01/22/10iPhone1,1_3.1.3_7E18_Restore.ipsw227.28 MB
3.1.2 (7D11)10/05/09iPhone1,1_3.1.2_7D11_Restore.ipsw240.82 MB
3.1 (7C144)09/03/09iPhone1,1_3.1_7C144_Restore.ipsw240.84 MB
3.0.1 (7A400)07/31/09iPhone1,1_3.0.1_7A400_Restore.ipsw229.30 MB
3.0 (7A341)06/10/09iPhone1,1_3.0_7A341_Restore.ipsw229.26 MB
2.2.1 (5H11)01/22/09iPhone1,1_2.2.1_5H11_Restore.ipsw245.66 MB
2.2 (5G77)11/17/08iPhone1,1_2.2_5G77_Restore.ipsw245.64 MB
2.1 (5F136)09/05/08iPhone1,1_2.1_5F136_Restore.ipsw230.95 MB
2.0.2 (5C1)08/15/08iPhone1,1_2.0.2_5C1_Restore.ipsw241.84 MB
2.0.1 (5B108)07/29/08iPhone1,1_2.0.1_5B108_Restore.ipsw242.28 MB
2.0 (5A347)07/08/08iPhone1,1_2.0_5A347_Restore.ipsw218.17 MB
1.1.4 (4A102)02/22/08iPhone1,1_1.1.4_4A102_Restore.ipsw162.07 MB
1.1.3 (4A93)01/10/08iPhone1,1_1.1.3_4A93_Restore.ipsw162.08 MB
1.1.2 (3B48b)11/07/07iPhone1,1_1.1.2_3B48b_Restore.ipsw160.15 MB
1.1.1 (3A109a)09/27/07iPhone1,1_1.1.1_3A109a_Restore.ipsw152.27 MB
1.0.2 (1C28)08/21/07iPhone1,1_1.0.2_1C28_Restore.ipsw91.20 MB
1.0.1 (1C25)07/31/07iPhone1,1_1.0.1_1C25_Restore.ipsw91.20 MB
1.0 (1A543a)06/28/07iPhone1,1_1.0_1A543a_Restore.ipsw91.18 MB

iPhone 3G

FirmwareRelease DateDownloadSize
4.2.1 (8C148)11/18/10iPhone1,2_4.2.1_8C148_Restore.ipsw322.89 MB
4.1 (8B117)09/03/10iPhone1,2_4.1_8B117_Restore.ipsw308.17 MB
4.0.2 (8A400)08/09/10iPhone1,2_4.0.2_8A400_Restore.ipsw305.38 MB
4.0.1 (8A306)07/13/10iPhone1,2_4.0.1_8A306_Restore.ipsw305.40 MB
4.0 (8A293)06/17/10iPhone1,2_4.0_8A293_Restore.ipsw292.09 MB
3.1.3 (7E18)01/22/10iPhone1,2_3.1.3_7E18_Restore.ipsw228.06 MB
3.1.2 (7D11)10/05/09iPhone1,2_3.1.2_7D11_Restore.ipsw241.60 MB
3.1 (7C144)09/03/09iPhone1,2_3.1_7C144_Restore.ipsw241.62 MB
3.0.1 (7A400)07/31/09iPhone1,2_3.0.1_7A400_Restore.ipsw230.10 MB
3.0 (7A341)06/10/09iPhone1,2_3.0_7A341_Restore.ipsw230.05 MB
2.2.1 (5H11)01/22/09iPhone1,2_2.2.1_5H11_Restore.ipsw246.39 MB
2.2 (5G77)11/17/08iPhone1,2_2.2_5G77_Restore.ipsw246.37 MB
2.1 (5F136)09/05/08iPhone1,2_2.1_5F136_Restore.ipsw237.79 MB
2.0.2 (5C1)08/15/08iPhone1,2_2.0.2_5C1_Restore.ipsw248.68 MB
2.0.1 (5B108)07/29/08iPhone1,2_2.0.1_5B108_Restore.ipsw249.12 MB
2.0 (5A347)07/08/08iPhone1,2_2.0_5A347_Restore.ipsw225.03 MB

 

iPhone 3 GS

FirmwareRelease DateDownloadSize
6.1.6 (10B500)02/18/14iPhone2,1_6.1.6_10B500_Restore.ipsw784.85 MB
6.1.3 (10B329)03/13/13iPhone2,1_6.1.3_10B329_Restore.ipsw784.87 MB
6.1.2 (10B146)02/16/13iPhone2,1_6.1.2_10B146_Restore.ipsw784.50 MB
6.1 (10B141)01/24/13iPhone2,1_6.1_10B141_Restore.ipsw784.52 MB
6.0.1 (10A523)11/01/12iPhone2,1_6.0.1_10A523_Restore.ipsw780.42 MB
6.0 (10A403)09/14/12iPhone2,1_6.0_10A403_Restore.ipsw780.43 MB
5.1.1 (9B206)04/27/12iPhone2,1_5.1.1_9B206_Restore.ipsw687.02 MB
5.1 (9B176)02/29/12iPhone2,1_5.1_9B176_Restore.ipsw687.03 MB
5.0.1 (9A405)11/08/11iPhone2,1_5.0.1_9A405_Restore.ipsw684.91 MB
5.0 (9A334)10/07/11iPhone2,1_5.0_9A334_Restore.ipsw668.71 MB
4.3.5 (8L1)07/21/11iPhone2,1_4.3.5_8L1_Restore.ipsw420.17 MB
4.3.4 (8K2)07/14/11iPhone2,1_4.3.4_8K2_Restore.ipsw420.15 MB
4.3.3 (8J2)05/02/11iPhone2,1_4.3.3_8J2_Restore.ipsw420.11 MB
4.3.2 (8H7)04/12/11iPhone2,1_4.3.2_8H7_Restore.ipsw420.11 MB
4.3.1 (8G4)03/24/11iPhone2,1_4.3.1_8G4_Restore.ipsw419.88 MB
4.3 (8F190)03/03/11iPhone2,1_4.3_8F190_Restore.ipsw423.20 MB
4.2.1 (8C148a)11/21/10iPhone2,1_4.2.1_8C148a_Restore.ipsw401.32 MB
4.1 (8B117)09/03/10iPhone2,1_4.1_8B117_Restore.ipsw382.02 MB
4.0.2 (8A400)08/09/10iPhone2,1_4.0.2_8A400_Restore.ipsw377.95 MB
4.0.1 (8A306)07/13/10iPhone2,1_4.0.1_8A306_Restore.ipsw377.96 MB
4.0 (8A293)06/17/10iPhone2,1_4.0_8A293_Restore.ipsw377.92 MB
3.1.3 (7E18)01/22/10iPhone2,1_3.1.3_7E18_Restore.ipsw290.99 MB
3.1.2 (7D11)10/05/09iPhone2,1_3.1.2_7D11_Restore.ipsw306.14 MB
3.1 (7C144)09/03/09iPhone2,1_3.1_7C144_Restore.ipsw306.14 MB
3.0.1 (7A400)07/31/09iPhone2,1_3.0.1_7A400_Restore.ipsw297.86 MB
3.0 (7A341)06/10/09iPhone2,1_3.0_7A341_Restore.ipsw297.83 MB

 

iPhone 4 (GSM)

FirmwareRelease DateDownloadSize
7.1.2 (11D257)06/20/14iPhone3,1_7.1.2_11D257_Restore.ipsw1.12 GB
7.1.1 (11D201)04/15/14iPhone3,1_7.1.1_11D201_Restore.ipsw1.12 GB
7.1 (11D169)03/04/14iPhone3,1_7.1_11D169_Restore.ipsw1.12 GB
7.0.6 (11B651)02/20/14iPhone3,1_7.0.6_11B651_Restore.ipsw1.12 GB
7.0.4 (11B554a)11/12/13iPhone3,1_7.0.4_11B554a_Restore.ipsw1.12 GB
7.0.3 (11B511)10/16/13iPhone3,1_7.0.3_11B511_Restore.ipsw1.12 GB
7.0.2 (11A501)09/25/13iPhone3,1_7.0.2_11A501_Restore.ipsw1.12 GB
7.0 (11A465)09/06/13iPhone3,1_7.0_11A465_Restore.ipsw1.12 GB
6.1.3 (10B329)03/13/13iPhone3,1_6.1.3_10B329_Restore.ipsw895.40 MB
6.1.2 (10B146)02/16/13iPhone3,1_6.1.2_10B146_Restore.ipsw895.11 MB
6.1 (10B144)01/24/13iPhone3,1_6.1_10B144_Restore.ipsw895.04 MB
6.0.1 (10A523)11/01/12iPhone3,1_6.0.1_10A523_Restore.ipsw887.53 MB
6.0 (10A403)09/14/12iPhone3,1_6.0_10A403_Restore.ipsw887.53 MB
5.1.1 (9B208)05/25/12iPhone3,1_5.1.1_9B208_Restore.ipsw783.51 MB
5.1.1 (9B206)04/27/12iPhone3,1_5.1.1_9B206_Restore.ipsw783.39 MB
5.1 (9B176)02/29/12iPhone3,1_5.1_9B176_Restore.ipsw783.54 MB
5.0.1 (9A405)11/08/11iPhone3,1_5.0.1_9A405_Restore.ipsw790.65 MB
5.0 (9A334)10/07/11iPhone3,1_5.0_9A334_Restore.ipsw774.33 MB
4.3.5 (8L1)07/21/11iPhone3,1_4.3.5_8L1_Restore.ipsw666.60 MB
4.3.4 (8K2)07/14/11iPhone3,1_4.3.4_8K2_Restore.ipsw666.66 MB
4.3.3 (8J2)05/02/11iPhone3,1_4.3.3_8J2_Restore.ipsw666.20 MB
4.3.2 (8H7)04/12/11iPhone3,1_4.3.2_8H7_Restore.ipsw666.17 MB
4.3.1 (8G4)03/24/11iPhone3,1_4.3.1_8G4_Restore.ipsw665.96 MB
4.3 (8F190)03/03/11iPhone3,1_4.3_8F190_Restore.ipsw669.73 MB
4.2.1 (8C148)11/18/10iPhone3,1_4.2.1_8C148_Restore.ipsw624.23 MB
4.1 (8B117)09/03/10iPhone3,1_4.1_8B117_Restore.ipsw589.85 MB
4.0.2 (8A400)08/09/10iPhone3,1_4.0.2_8A400_Restore.ipsw579.24 MB
4.0.1 (8A306)07/13/10iPhone3,1_4.0.1_8A306_Restore.ipsw579.24 MB
4.0 (8A293)06/17/10iPhone3,1_4.0_8A293_Restore.ipsw579.23 MB

 

iPhone 4 (GSM / 2012)

FirmwareRelease DateDownloadSize
7.1.2 (11D257)06/20/14iPhone3,2_7.1.2_11D257_Restore.ipsw1.12 GB
7.1.1 (11D201)04/15/14iPhone3,2_7.1.1_11D201_Restore.ipsw1.12 GB
7.1 (11D169)03/04/14iPhone3,2_7.1_11D169_Restore.ipsw1.12 GB
7.0.6 (11B651)02/20/14iPhone3,2_7.0.6_11B651_Restore.ipsw1.12 GB
7.0.4 (11B554a)11/12/13iPhone3,2_7.0.4_11B554a_Restore.ipsw1.12 GB
7.0.3 (11B511)10/16/13iPhone3,2_7.0.3_11B511_Restore.ipsw1.12 GB
7.0.2 (11A501)09/25/13iPhone3,2_7.0.2_11A501_Restore.ipsw1.12 GB
7.0 (11A465)09/06/13iPhone3,2_7.0_11A465_Restore.ipsw1.12 GB
6.1.3 (10B329)03/13/13iPhone3,2_6.1.3_10B329_Restore.ipsw895.13 MB
6.1.2 (10B146)02/16/13iPhone3,2_6.1.2_10B146_Restore.ipsw894.82 MB
6.1 (10B144)01/24/13iPhone3,2_6.1_10B144_Restore.ipsw894.84 MB
6.0.1 (10A523)11/01/12iPhone3,2_6.0.1_10A523_Restore.ipsw887.48 MB
6.0 (10A403)09/14/12iPhone3,2_6.0_10A403_Restore.ipsw887.45 MB

 

iPhone 4 (CDMA)

FirmwareRelease DateDownloadSize
7.1.2 (11D257)06/20/14iPhone3,3_7.1.2_11D257_Restore.ipsw1.12 GB
7.1.1 (11D201)04/14/14iPhone3,3_7.1.1_11D201_Restore.ipsw1.12 GB
7.1 (11D167)03/04/14iPhone3,3_7.1_11D167_Restore.ipsw1.12 GB
7.0.6 (11B651)02/20/14iPhone3,3_7.0.6_11B651_Restore.ipsw1.12 GB
7.0.4 (11B554a)11/12/13iPhone3,3_7.0.4_11B554a_Restore.ipsw1.12 GB
7.0.3 (11B511)10/16/13iPhone3,3_7.0.3_11B511_Restore.ipsw1.12 GB
7.0.2 (11A501)09/25/13iPhone3,3_7.0.2_11A501_Restore.ipsw1.12 GB
7.0 (11A465)09/06/13iPhone3,3_7.0_11A465_Restore.ipsw1.12 GB
6.1.3 (10B329)03/13/13iPhone3,3_6.1.3_10B329_Restore.ipsw892.69 MB
6.1.2 (10B146)02/16/13iPhone3,3_6.1.2_10B146_Restore.ipsw892.27 MB
6.1 (10B141)01/24/13iPhone3,3_6.1_10B141_Restore.ipsw892.22 MB
6.0.1 (10A523)11/01/12iPhone3,3_6.0.1_10A523_Restore.ipsw884.87 MB
6.0 (10A403)09/14/12iPhone3,3_6.0_10A403_Restore.ipsw884.99 MB
5.1.1 (9B206)04/27/12iPhone3,3_5.1.1_9B206_Restore.ipsw791.29 MB
5.1 (9B176)02/29/12iPhone3,3_5.1_9B176_Restore.ipsw791.35 MB
5.0.1 (9A405)11/08/11iPhone3,3_5.0.1_9A405_Restore.ipsw798.22 MB
5.0 (9A334)10/07/11iPhone3,3_5.0_9A334_Restore.ipsw781.84 MB
4.2.10 (8E600)07/21/11iPhone3,3_4.2.10_8E600_Restore.ipsw652.74 MB
4.2.9 (8E501)07/14/11iPhone3,3_4.2.9_8E501_Restore.ipsw652.81 MB
4.2.8 (8E401)05/02/11iPhone3,3_4.2.8_8E401_Restore.ipsw652.75 MB
4.2.7 (8E303)04/12/11iPhone3,3_4.2.7_8E303_Restore.ipsw652.80 MB
4.2.6 (8E200)01/27/11iPhone3,3_4.2.6_8E200_Restore.ipsw651.93 MB

 

iPhone 4S

FirmwareRelease DateDownloadSize
7.1.2 (11D257)06/20/14iPhone4,1_7.1.2_11D257_Restore.ipsw1.22 GB
7.1.1 (11D201)04/15/14iPhone4,1_7.1.1_11D201_Restore.ipsw1.22 GB
7.1 (11D167)03/04/14iPhone4,1_7.1_11D167_Restore.ipsw1.22 GB
7.0.6 (11B651)02/20/14iPhone4,1_7.0.6_11B651_Restore.ipsw1.18 GB
7.0.4 (11B554a)11/12/13iPhone4,1_7.0.4_11B554a_Restore.ipsw1.18 GB
7.0.3 (11B511)10/16/13iPhone4,1_7.0.3_11B511_Restore.ipsw1.18 GB
7.0.2 (11A501)09/25/13iPhone4,1_7.0.2_11A501_Restore.ipsw1.18 GB
7.0 (11A465)09/06/13iPhone4,1_7.0_11A465_Restore.ipsw1.18 GB
6.1.3 (10B329)03/13/13iPhone4,1_6.1.3_10B329_Restore.ipsw920.31 MB
6.1.2 (10B146)02/16/13iPhone4,1_6.1.2_10B146_Restore.ipsw920.01 MB
16.1.1 (10B145)02/08/13iPhone4,1_6.1.1_10B145_Restore.ipsw920.09 MB
6.1 (10B142)01/24/13iPhone4,1_6.1_10B142_Restore.ipsw919.94 MB
6.0.1 (10A523)11/01/12iPhone4,1_6.0.1_10A523_Restore.ipsw912.70 MB
6.0 (10A403)09/14/12iPhone4,1_6.0_10A403_Restore.ipsw912.71 MB
5.1.1 (9B206)04/27/12iPhone4,1_5.1.1_9B206_Restore.ipsw802.77 MB
5.1 (9B179)02/29/12iPhone4,1_5.1_9B179_Restore.ipsw802.95 MB
5.0.1 (9A406)12/16/11iPhone4,1_5.0.1_9A406_Restore.ipsw810.55 MB
5.0.1 (9A405)11/08/11iPhone4,1_5.0.1_9A405_Restore.ipsw812.98 MB
5.0 (9A334)10/07/11iPhone4,1_5.0_9A334_Restore.ipsw796.79 MB

 

iPhone 5 (GSM)

FirmwareRelease DateDownloadSize
7.1.2 (11D257)06/20/14iPhone5,1_7.1.2_11D257_Restore.ipsw1.27 GB
7.1.1 (11D201)04/14/14iPhone5,1_7.1.1_11D201_Restore.ipsw1.25 GB
7.1 (11D167)03/04/14iPhone5,1_7.1_11D167_Restore.ipsw1.27 GB
7.0.6 (11B651)02/20/14iPhone5,1_7.0.6_11B651_Restore.ipsw1.23 GB
7.0.4 (11B554a)11/12/13iPhone5,1_7.0.4_11B554a_Restore.ipsw1.23 GB
7.0.3 (11B511)10/16/13iPhone5,1_7.0.3_11B511_Restore.ipsw1.23 GB
7.0.2 (11A501)09/25/13iPhone5,1_7.0.2_11A501_Restore.ipsw1.23 GB
7.0 (11A465)09/06/13iPhone5,1_7.0_11A465_Restore.ipsw1.23 GB
6.1.4 (10B350)04/27/13iPhone5,1_6.1.4_10B350_Restore.ipsw0.97 GB
6.1.3 (10B329)03/13/13iPhone5,1_6.1.3_10B329_Restore.ipsw0.97 GB
6.1.2 (10B146)02/16/13iPhone5,1_6.1.2_10B146_Restore.ipsw0.97 GB
6.1 (10B143)01/24/13iPhone5,1_6.1_10B143_Restore.ipsw0.97 GB
6.0.2 (10A551)12/13/12iPhone5,1_6.0.2_10A551_Restore.ipsw0.96 GB
6.0.1 (10A525)11/01/12iPhone5,1_6.0.1_10A525_Restore.ipsw0.96 GB
6.0 (10A405)09/14/12iPhone5,1_6.0_10A405_Restore.ipsw0.96 GB

 

iPhone 5 (Global)

FirmwareRelease DateDownloadSize
7.1.2 (11D257)06/20/14iPhone5,2_7.1.2_11D257_Restore.ipsw1.27 GB
7.1.1 (11D201)04/15/14iPhone5,2_7.1.1_11D201_Restore.ipsw1.25 GB
7.1 (11D167)03/04/14iPhone5,2_7.1_11D167_Restore.ipsw1.27 GB
7.0.6 (11B651)02/20/14iPhone5,2_7.0.6_11B651_Restore.ipsw1.23 GB
7.0.4 (11B554a)11/12/13iPhone5,2_7.0.4_11B554a_Restore.ipsw1.23 GB
7.0.3 (11B511)10/16/13iPhone5,2_7.0.3_11B511_Restore.ipsw1.23 GB
7.0.2 (11A501)09/25/13iPhone5,2_7.0.2_11A501_Restore.ipsw1.23 GB
7.0 (11A465)09/06/13iPhone5,2_7.0_11A465_Restore.ipsw1.23 GB
6.1.4 (10B350)04/27/13iPhone5,2_6.1.4_10B350_Restore.ipsw0.97 GB
6.1.3 (10B329)03/13/13iPhone5,2_6.1.3_10B329_Restore.ipsw0.97 GB
6.1.2 (10B146)02/16/13iPhone5,2_6.1.2_10B146_Restore.ipsw0.97 GB
6.1 (10B143)01/24/13iPhone5,2_6.1_10B143_Restore.ipsw0.97 GB
6.0.2 (10A551)12/13/12iPhone5,2_6.0.2_10A551_Restore.ipsw0.96 GB
6.0.1 (10A525)11/01/12iPhone5,2_6.0.1_10A525_Restore.ipsw0.96 GB
6.0 (10A405)09/14/12iPhone5,2_6.0_10A405_Restore.ipsw0.96 GB

 

iPhone 5C (GSM)

FirmwareRelease DateDownloadSize
7.1.2 (11D257)06/20/14iPhone5,3_7.1.2_11D257_Restore.ipsw1.28 GB
7.1.1 (11D201)04/15/14iPhone5,3_7.1.1_11D201_Restore.ipsw1.26 GB
7.1 (11D167)03/05/14iPhone5,3_7.1_11D167_Restore.ipsw1.28 GB
7.0.6 (11B651)02/20/14iPhone5,3_7.0.6_11B651_Restore.ipsw1.24 GB
7.0.4 (11B554a)11/12/13iPhone5,3_7.0.4_11B554a_Restore.ipsw1.24 GB
7.0.3 (11B511)10/16/13iPhone5,3_7.0.3_11B511_Restore.ipsw1.24 GB
7.0.2 (11A501)09/25/13iPhone5,3_7.0.2_11A501_Restore.ipsw1.24 GB
7.0.1 (11A470a)09/14/13iPhone5,3_7.0.1_11A470a_Restore.ipsw1.24 GB

 

iPhone 5C (Global)

FirmwareRelease DateDownloadSize
7.1.2 (11D257)06/20/14iPhone5,4_7.1.2_11D257_Restore.ipsw1.28 GB
7.1.1 (11D201)04/14/14iPhone5,4_7.1.1_11D201_Restore.ipsw1.26 GB
7.1 (11D167)03/04/14iPhone5,4_7.1_11D167_Restore.ipsw1.28 GB
7.0.6 (11B651)02/20/14iPhone5,4_7.0.6_11B651_Restore.ipsw1.24 GB
7.0.5 (11B601)01/27/14iPhone5,4_7.0.5_11B601_Restore.ipsw1.24 GB
7.0.4 (11B554a)11/12/13iPhone5,4_7.0.4_11B554a_Restore.ipsw1.24 GB
7.0.3 (11B511)10/16/13iPhone5,4_7.0.3_11B511_Restore.ipsw1.24 GB
7.0.2 (11A501)09/25/13iPhone5,4_7.0.2_11A501_Restore.ipsw1.24 GB
7.0.1 (11A470a)09/14/13iPhone5,4_7.0.1_11A470a_Restore.ipsw1.24 GB

 

iPhone 5S (GSM)

FirmwareRelease DateDownloadSize
7.1.2 (11D257)06/20/14iPhone6,1_7.1.2_11D257_Restore.ipsw1.44 GB
7.1.1 (11D201)04/15/14iPhone6,1_7.1.1_11D201_Restore.ipsw1.41 GB
7.1 (11D167)03/04/14iPhone6,1_7.1_11D167_Restore.ipsw1.44 GB
7.0.6 (11B651)02/20/14iPhone6,1_7.0.6_11B651_Restore.ipsw1.39 GB
7.0.4 (11B554a)11/12/13iPhone6,1_7.0.4_11B554a_Restore.ipsw1.39 GB
7.0.3 (11B511)10/16/13iPhone6,1_7.0.3_11B511_Restore.ipsw1.39 GB
7.0.2 (11A501)09/25/13iPhone6,1_7.0.2_11A501_Restore.ipsw1.39 GB
7.0.1 (11A470a)09/14/13iPhone6,1_7.0.1_11A470a_Restore.ipsw1.39 GB

 

iPhone 5S (Global)

FirmwareRelease DateDownloadSize
7.1.2 (11D257)06/20/14iPhone6,2_7.1.2_11D257_Restore.ipsw1.44 GB
7.1.1 (11D201)04/15/14iPhone6,2_7.1.1_11D201_Restore.ipsw1.41 GB
.7.1 (11D167)03/04/14iPhone6,2_7.1_11D167_Restore.ipsw1.44 GB
7.0.6 (11B651)02/20/14iPhone6,2_7.0.6_11B651_Restore.ipsw1.39 GB
7.0.5 (11B601)01/27/14iPhone6,2_7.0.5_11B601_Restore.ipsw1.39 GB
7.0.4 (11B554a)11/12/13iPhone6,2_7.0.4_11B554a_Restore.ipsw1.39 GB
7.0.3 (11B511)10/16/13iPhone6,2_7.0.3_11B511_Restore.ipsw1.39 GB
7.0.2 (11A501)09/25/13iPhone6,2_7.0.2_11A501_Restore.ipsw1.39 GB
7.0.1 (11A470a)09/14/13iPhone6,2_7.0.1_11A470a_Restore.ipsw1.39 GB

 

iPod touch 1G

FirmwareRelease DateDownloadSize
1.1.5 (4B1)07/14/08iPod1,1_1.1.5_4B1_Restore.ipsw165.48 MB
1.1.4 (4A102)02/22/08iPod1,1_1.1.4_4A102_Restore.ipsw165.48 MB
1.1.3 (4A93)01/10/08iPod1,1_1.1.3_4A93_Restore.ipsw165.47 MB
1.1.2 (3B48b)11/07/07iPod1,1_1.1.2_3B48b_Restore.ipsw157.90 MB
1.1.1 (3A110a)09/26/07iPod1,1_1.1.1_3A110a_Restore.ipsw150.59 MB
1.1 (3A101a)09/11/07iPod1,1_1.1_3A101a_Restore.ipsw150.58 MB

 

iPod touch 2G

FirmwareRelease DateDownloadSize
4.2.1 (8C148)11/18/10iPod2,1_4.2.1_8C148_Restore.ipsw346.71 MB
4.1 (8B117)09/03/10iPod2,1_4.1_8B117_Restore.ipsw331.90 MB
4.0.2 (8A400)08/09/10iPod2,1_4.0.2_8A400_Restore.ipsw328.30 MB
4.0 (8A293)06/17/10iPod2,1_4.0_8A293_Restore.ipsw314.98 MB
2.2.1 (5H11a)01/22/09iPod2,1_2.2.1_5H11a_Restore.ipsw277.65 MB
2.2 (5G77a)11/17/08iPod2,1_2.2_5G77a_Restore.ipsw277.64 MB
2.1.1 (5F138)09/05/08iPod2,1_2.1.1_5F138_Restore.ipsw269.02 MB

 

iPod touch 3

FirmwareRelease DateDownloadSize
5.1.1 (9B206)04/27/12iPod3,1_5.1.1_9B206_Restore.ipsw655.76 MB
5.1 (9B176)02/29/12iPod3,1_5.1_9B176_Restore.ipsw655.72 MB
5.0.1 (9A405)11/08/11iPod3,1_5.0.1_9A405_Restore.ipsw653.36 MB
5.0 (9A334)10/07/11iPod3,1_5.0_9A334_Restore.ipsw637.24 MB
4.3.5 (8L1)07/21/11iPod3,1_4.3.5_8L1_Restore.ipsw409.54 MB
4.3.4 (8K2)07/14/11iPod3,1_4.3.4_8K2_Restore.ipsw409.56 MB
4.3.3 (8J2)05/02/11iPod3,1_4.3.3_8J2_Restore.ipsw409.45 MB
4.3.2 (8H7)04/12/11iPod3,1_4.3.2_8H7_Restore.ipsw409.45 MB
4.3.1 (8G4)03/24/11iPod3,1_4.3.1_8G4_Restore.ipsw409.25 MB
4.3 (8F190)03/03/11iPod3,1_4.3_8F190_Restore.ipsw413.10 MB
4.2.1 (8C148)11/18/10iPod3,1_4.2.1_8C148_Restore.ipsw389.21 MB
4.1 (8B117)09/03/10iPod3,1_4.1_8B117_Restore.ipsw370.27 MB
4.0.2 (8A400)08/09/10iPod3,1_4.0.2_8A400_Restore.ipsw366.41 MB
4.0 (8A293)06/17/10iPod3,1_4.0_8A293_Restore.ipsw366.38 MB
3.1.3 (7E18)01/22/10iPod3,1_3.1.3_7E18_Restore.ipsw282.16 MB
3.1.2 (7D11)10/05/09iPod3,1_3.1.2_7D11_Restore.ipsw297.30 MB
3.1.1 (7C146)09/17/09iPod3,1_3.1.1_7C146_Restore.ipsw297.25 MB
3.1.1 (7C145)09/04/09iPod3,1_3.1.1_7C145_Restore.ipsw297.26 MB

 

iPod touch 4

FirmwareRelease DateDownloadSize
6.1.6 (10B500)02/18/14iPod4,1_6.1.6_10B500_Restore.ipsw847.72 MB
6.1.5 (10B400)11/01/13iPod4,1_6.1.5_10B400_Restore.ipsw847.75 MB
6.1.3 (10B329)03/13/13iPod4,1_6.1.3_10B329_Restore.ipsw847.73 MB
6.1.2 (10B146)02/16/13iPod4,1_6.1.2_10B146_Restore.ipsw847.35 MB
6.1 (10B144)01/24/13iPod4,1_6.1_10B144_Restore.ipsw847.47 MB
6.0.1 (10A523)11/01/12iPod4,1_6.0.1_10A523_Restore.ipsw839.91 MB
6.0 (10A403)09/14/12iPod4,1_6.0_10A403_Restore.ipsw839.97 MB
5.1.1 (9B206)04/27/12iPod4,1_5.1.1_9B206_Restore.ipsw750.00 MB
5.1 (9B176)02/29/12iPod4,1_5.1_9B176_Restore.ipsw750.00 MB
5.0.1 (9A405)11/08/11iPod4,1_5.0.1_9A405_Restore.ipsw777.75 MB
5.0 (9A334)10/07/11iPod4,1_5.0_9A334_Restore.ipsw761.58 MB
4.3.5 (8L1)07/21/11iPod4,1_4.3.5_8L1_Restore.ipsw650.47 MB
4.3.4 (8K2)07/14/11iPod4,1_4.3.4_8K2_Restore.ipsw650.44 MB
4.3.3 (8J2)05/02/11iPod4,1_4.3.3_8J2_Restore.ipsw650.27 MB
4.3.2 (8H7)04/12/11iPod4,1_4.3.2_8H7_Restore.ipsw650.26 MB
4.3.1 (8G4)03/24/11iPod4,1_4.3.1_8G4_Restore.ipsw650.10 MB
4.3 (8F190)03/03/11iPod4,1_4.3_8F190_Restore.ipsw652.88 MB
4.2.1 (8C148)11/18/10iPod4,1_4.2.1_8C148_Restore.ipsw608.61 MB
4.1 (8B118)09/21/10iPod4,1_4.1_8B118_Restore.ipsw580.18 MB
4.1 (8B117)08/31/10iPod4,1_4.1_8B117_Restore.ipsw580.18 MB

 

iPod touch 5

FirmwareRelease DateDownloadSize
7.1.2 (11D257)06/20/14iPod5,1_7.1.2_11D257_Restore.ipsw1.20 GB
7.1.1 (11D201)04/15/14iPod5,1_7.1.1_11D201_Restore.ipsw1.20 GB
7.1 (11D167)03/04/14iPod5,1_7.1_11D167_Restore.ipsw1.20 GB
7.0.6 (11B651)02/20/14iPod5,1_7.0.6_11B651_Restore.ipsw1.16 GB
7.0.4 (11B554a)11/12/13iPod5,1_7.0.4_11B554a_Restore.ipsw1.16 GB
7.0.3 (11B511)10/16/13iPod5,1_7.0.3_11B511_Restore.ipsw1.16 GB
7.0.2 (11A501)09/25/13iPod5,1_7.0.2_11A501_Restore.ipsw1.16 GB
7.0 (11A465)09/06/13iPod5,1_7.0_11A465_Restore.ipsw1.16 GB
6.1.3 (10B329)03/13/13iPod5,1_6.1.3_10B329_Restore.ipsw893.49 MB
6.1.2 (10B146)02/16/13iPod5,1_6.1.2_10B146_Restore.ipsw893.19 MB
6.1 (10B141)01/24/13iPod5,1_6.1_10B141_Restore.ipsw893.18 MB
6.0.1 (10A523)11/01/12iPod5,1_6.0.1_10A523_Restore.ipsw887.28 MB
6.0 (10A406)09/14/12iPod5,1_6.0_10A406_Restore.ipsw887.26 MB

ที่มา – icj [divider] [facebook]  [tweet]  [digg]  [stumble]  [Google]  [pinterest]  [follow id=”Marangsri” count=”true” ]